Extra informatie

Languages
English or French consultations are also possible.

Vergoeding van zorgverzekeraar

Het overgrote deel van de zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de homeopatische behandeling: Vergoedingen overzicht 2024. Deze vergoeding is meestal inbegrepen in de aanvullende verzekering en kan van maatschappij tot maatschappij verschillen. Jouw eigen risico wordt niet beïnvloed door een homeopatische behandeling. Daarbij is het van belang dat de homeopaat aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging en een MBK (Medische basiskennis) diploma heeft.  Ik ben aangesloten bij de NVKH en RBCZ. Ook ben ik in het bezit van een MBK diploma.

Tarieven homeopathie

Hieronder zijn de tarieven vermeld die gelden per 01-01-2024:

Vervolgconsulten (45 min- 1 uur) € 88,-
Uitgebreide intake nieuwe patiënt (van 1,5 – 2 uur) * €120,-
Telefonisch/ acuut consult € 45,-
Verstrekking middel zonder consult € 23,-

*Een eerste consult kan ook over 2 dagen verdeeld worden. Je komt dan 2 maal naar de praktijk binnen 10 dagen. Kosten zijn dan € 60,- per consult.

Deze bedragen zijn inclusief analyse, de homeopatische middelen en tussentijdse ondersteuning. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari aangepast worden.

Tarief kindertolk

Een kindertolk behandeling bestaat in de basis uit drie gesprekken van ongeveer een uur tot anderhalf uur.  Vragen, of een telefonisch consult, naar aanleiding van de behandeling horen bij een consult en worden niet extra berekend.

Kindertolk behandeling (bestaat uit drie consulten): € 120,-  per consult.

Afspraken afzeggen

De afgesproken tijd is voor je gereserveerd. Indien je een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen kan dit uiterlijk twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak (houd er rekening mee dat het weekend geen werkdagen telt). Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd of niet worden nagekomen, worden in rekening gebracht.

Kwaliteit

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopatie NVKH en Registertherapeut BCZ ®. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen die door hen worden gesteld. Via de NVKH geldt een klachtenregeling die geregeld is via de Quasir (Expertise centrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn). Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden.

logo NVKH voor printer en websiteRBCZ logo

Klachtenregeling

Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via Quasir. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht.                 

 

  logo Quasir

Routebeschrijving

Vanaf de A1 neem je afslag nr. 8 Blaricum, Huizen richting Huizen. Bij het 1e stoplicht in Huizen ga je rechtsaf en vervolgens bij het volgende stoplicht weer rechtsaf, de Ceintuurbaan op. Na 300 meter ga je links de Haardstedelaan in. Na 50m is de eerste weg naar rechts de Lindenlaan. Neem direct de weg naar links naar de Dahliastraat in, rijd tot aan de rotonde die je links neemt. Direct aan je linkerkant tref je huisnummer 11 aan.

Vanaf de A27 vanuit Utrecht, neem je de afslag Huizen, Blaricum. Bij de stoplichten ga je rechtdoor. Bij het 3e stoplicht, bij een flinke knik in de weg, ga je linksaf richting Huizen-Centrum en Blaricum. Bij de 1e rotonde (met twee zendmasten) ga je rechtsaf en bij de volgende rotonde linksaf. Neem de 3e weg rechts, de Seringstraat. Na honderd meter gaat de Seringstraat over in Dahliastraat. Voorbij de rotonde direct aan je linkerkant tref je huisnummer 11 aan.