Privacyverklaring

Privacystatement Praktijk Similia versie 1.0 – laatst aangepast op 22 mei 2018

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE

Het contactformulier op mijn website is adequaat beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang via een SSL-beveiliging. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. De gegevens die u in het contactformulier vermeldt wordt zorgvuldig mee omgegaan en voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

PRIVACY NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief van Praktijk Similia wordt maximaal 6 keer per jaar verstuurd waarin tips over homeopathie en gezondheid wordt gedeeld.  U wordt ook op de hoogte gehouden van eventuele aanbiedingen voor consulten of workshops die worden georganiseerd. E-mail adressen worden niet met derden gedeeld.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘homeopatisch consult’
 • de kosten van het consult

BEVEILIGING

De gegevens die de klant aan Praktijk Similia verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

STATISTIEKEN ANALYSEREN

De statistieken van de website van Praktijk Similia worden anoniem geanalyseerd zodat niet te achterhalen is wie precies wat op de website doet. Dit betekent dat het analyseren geen inbreuk maakt op uw privacy.

DISCLAIMER

Praktijk Similia is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Heeft u nog andere vragen?

Wilt u vrijblijvend contact met me opnemen?

Bel, of stuur een e-mail