Homeopathie bij migraine

Homeopathie bij migraine iets voor jou? Heb je of heeft jouw kind veel last van migraine? Zoveel pijn dat het je sociale leven en levenskwaliteit verstoort? Neem je liever geen geneesmiddelen maar heb je toch het gevoel dat je een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan is homeopathie iets voor jou. Homeopathie bij migraine kan je heel goed helpen.

Soorten klachten van migraine?

Migraine, is ongetwijfeld de meest pijnlijke vorm van hoofdpijn. De aanvallen kunnen in duur variëren van een paar uur tot een dag of drie en treden veelal periodiek op. Migraine is meestal kloppend of bonzend van aard, komt vaak aan één kant van het hoofd voor en gaat vaak samen met misselijkheid, overgeven en een gevoeligheid voor licht en geluid. Migraine is voor een deel erfelijk. Het komt in bepaalde families opvallend meer voor dan in andere, en vooral vrouwen hebben er veel last van.

overspannen en stress symptomen

Migraine aura is een variant van migraine die met en zonder hoofdpijn kan voorkomen. Je ervaart ineens een gekleurde vlek (aura) in je gezichtsveld die steeds groter wordt. Deze vlek is ook zichtbaar als je met één oog kijkt. De rand van de vlek is vaak grillig en flikkert. Tijdens een oogmigraine-aanval kan het zicht even helemaal weg zijn. De aanval komt vaak snel en plotseling op en duurt meestal zo’n vijf tot dertig minuten. Het duurt in elk geval niet langer dan een uur. Daarna verdwijnen de klachten weer.

Clustermigraine wordt gekenmerkt door aanvallen van heftige migraine die aan één kant van het hoofd, rond het oog zit. De aanvallen komen voor in periodes (clusters) van weken tot maanden.

Menstruale migraine als gevolg van een verandering in je hormoonspiegel. Je migraine manifesteert zich dan meestal bij het begin van je cyclus.

Wat kan homeopathie bij migraine voor jouw betekenen?

Kenmerken van migraine

Bij migraine heb je last van een heftige, kloppende hoofdpijn. Meestal aan één kant van het hoofd, maar soms ook aan beide kanten. De hoofdpijn komt in meerdere aanvallen. Je hebt hier zoveel last van dat het je dagelijkse leven in de weg zit. Daarnaast kun je last hebben van de volgende kenmerken:

 • Minder goed zicht aan een kant van je gezichtsveld
 • Vlekken en lichtflitsen zien
 • Moeilijk praten
 • Misselijk gevoel
 • Overgeven
 • Gevoelig voor geluid, licht en geur
 • Aanval duurt uren tot dagen

Oorzaak van migraine

Migraine is een neurologische aandoening waarvan wetenschappers de exacte oorzaak nog steeds niet gevonden hebben. Studies met eeneiige tweelingen laten zien dat migraine (zonder aura) voor 60% door genetische (familiaire) factoren wordt veroorzaakt en 40% toegeschreven kan worden aan omgevingsfactoren.

Erferlijke (familiaire) factoren
Migraine is een (erfelijke) aandoening van de hersenen waarbij een ontregeling van de hersenstam de migraineaanval veroorzaakt, oftewel er ontstaat een vorm van “kortsluiting” in de hersenstam. Waardoor deze kortsluiting veroorzaakt wordt, is voor het grootste deel onduidelijk.

Omgevingsfactoren/ triggers
Personen die last hebben van migraineaanvallen zijn gevoelig voor bepaalde prikkels of omstandigheden. Dit worden uitlokkende factoren (triggers) genoemd.

Doordat je gevoeliger bent voor prikkels, raken delen van de hersenen sneller in de war. Je hersenvliezen raken geprikkeld, waardoor je hoofdpijn krijgt. Zo kun je vlak voor een aanval ineens trek krijgen in chocolade. Dat betekent niet dat je een aanval krijgt omdat je chocolade eet. Het kan je wel voor een aanval waarschuwen.

Welke omgevingsfactoren kunnen migraine uitlokken

Voorbeelden van uitlokkende factoren zijn:

 • Invloed van hormonen
  Deze uitlokkende factor is met name van toepassing op vrouwen. Hormonale schommelingen als gevolg van menstruatie, eisprong (ovulatie), zwangerschap of overgang kunnen de kans op een migraineaanval vergroten. Deze vorm wordt ook wel hormonale migraine genoemd
 • Emotionele factoren
  Emoties, en dan met name heftige negatieve emoties, kunnen een migraineaanval uitlokken. Voorbeelden zijn: depressie, zorgen, ruzie, stress, irritaties of rouw
 • Lichamelijke factoren
  Extreme vermoeidheid, grote lichamelijke inspanning, een verminderde weerstand en slaaptekort zijn voorbeelden van lichamelijke factoren die een migraineaanval kunnen opwekken
 • Geneesmiddelen
  Het is bekend dat bepaalde geneesmiddelen de kans op het krijgen van migraine verhogen. Het gaat dan met name om de volgende groepen medicijnen: anticonceptie (hormonen), bloedvat verwijdende medicijnen (nitraten), slaapmedicatie en sommige antibiotica
 • Omgevingsprikkels
  Sterke prikkels als fel en/of flikkerend licht, hard geluid/lawaai, sterke geuren en tabaksrook kunnen een migraineaanval in de hand werken
 • Voeding
  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen het eten en/of drinken van bepaalde voedingsmiddelen en het krijgen van migraine. Wel is bekend dat te weinig eten, te onregelmatig eten, het overslaan van maaltijden en te veel alcohol en cafeïne een migraineaanval kunnen stimuleren
 • Weersomstandigheden
  Een lage zuurstofdruk, dus bijvoorbeeld hoog in de bergen, kan een aanval van migraine uitlokken net als hevig onweer, luchtdrukverschillen, storm, hitte, kou en een airco

Deze omgevingsfactoren/ triggers zijn indicaties voor een homeopaat om het juiste homeopatische middel in te zetten.

Migraine bij kinderen

Ook kinderen kunnen migraine krijgen. Zij hebben vooral last van misselijkheid en overgeven. Ze hebben minder last van hoofdpijn. Meestal duren de aanvallen korter, 2 uur of minder.

Triggers die vooral bij kinderen een aanval kunnen uitlokken:

 • Scherp licht of flikkerend licht van bijvoorbeeld discolampen of de televisie
 • Ingespannen huiswerk maken
 • Conflictsituaties, stress
 • Lichamelijke inspanning
 • Het overslaan of uitstellen van maaltijden

Klassieke homeopathie werkt goed bij migraine

Homeopathie biedt veel mogelijkheden voor het succesvol behandelen van verschillende soorten migraine. De kracht van de klassieke homeopathie is gelegen in de individuele benadering van de persoon. Tijdens het consult worden de aard en omstandigheden van de migraineklachten goed doorgenomen. Ook worden de triggers en de familiaire erfelijke belasting doorgenomen die belangrijk zijn voor het juiste homeopatische middel.

Voordeel van een homeopatische behandeling bij migraine is dat behalve de pijn ook andere aspecten van de klachten verbeteren. Bijvoorbeeld spanningen nemen af, weerstand en energie nemen toe, de slaapcyclus verbetert, de hormoonhuishouding komt weer in balans, omgevingsprikkels worden minder intens waargenomen. De homeopatische behandeling is ook veilig voor zwangere vrouwen.

Het vinden van een passend homeopathisch geneesmiddel bij iemand met migraine is een complexe bezigheid en kan daarom het beste worden gedaan door een deskundig en erkend homeopathisch behandelaar. Bij migraine heeft zelfmedicatie niet de voorkeur.

Mijn homeopatische aanpak bij migraine

Bij migraine is een homeopatische behandeling uitermate geschikt. Het is een natuurlijk geneeswijze die op een zachte manier de kern van het probleem oplost.

De homeopatische middelen die ik gebruik zijn 100% natuurlijk. Daardoor heb je niet te maken met vervelende bijwerkingen. Het middel werkt heel krachtig en toch heel mild. De ondersteuning van een paar homeopatische korreltjes doen vaak al heel veel. Dit is mogelijk omdat het de oorzaak van de klacht aanpakt en niet de symptomen onderdrukt.

Voordelen van homeopathie bij migraine

Homeopatische middelen

 • Hebben een natuurlijke werking en werken over het algemeen snel, mild, duurzaam en zonder bijwerkingen
 • Hebben een diepwerkende geneeskracht voor lichamelijke en emotionele klachten, maar onderdrukken ze niet
 • Verbeteren het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam
 • Worden van natuurlijke stoffen gemaakt en zijn niet op dieren getest
 • De mens staat centraal: jouw klacht wordt niet alleen behandeld, maar jij als mens in zijn geheel (lichaam en geest).

Het homeopatisch consult

Om tot een passend homeopatisch middel te komen is het noodzakelijk dat ik je in een consult beter leer kennen en nemen we de migraine goed door. Daar nemen we dan ook de tijd voor. Een eerste consult duurt daardoor 1 tot 1 ½ uur. Na dit gesprek ga ik de symptomen verzamelen en analyseren en bepaal het meest geschikte homeopatische middel. Meestal geef ik twee of meer korreltjes van het bij jouw passende middel mee met daarbij een voorschrift hoe deze in te nemen.

Er wordt een vervolgafspraak gemaakt voor 4 tot 6 weken later. In dat consult bespreek ik de reacties op het middel met je en de veranderingen met betrekking tot de migraine en eventueel andere klachten die we samen hebben besproken.

Wetenschappelijk onderzoek bij migraine

Deze studie laat een positief effect zien van homeopathie als behandeling bij migraine. De migraine van deelnemers was minder heftig, deelnemers voelden zich beter, deelnemers gebruikten minder geneesmiddelen en gebruikten minder andere vormen van zorg: Onderzoek: Homeopathie bij migraine – Vereniging Homeopathie

Praktijk informatie

Mijn praktijk aan huis bevindt zich op de Dahliastraat in Huizen en is goed bereikbaar. Ik heb veel klanten die uit vanuit de omgeving komen: Bussum, Naarden, Blaricum, Laren, Eemnes, Soest en Hilversum.

Verwijzing huisarts niet nodig

Voor een afspraak is een verwijzing van de huisarts of specialist niet nodig. Wanneer je medicijnen gebruikt is dat over het algemeen geen belemmering voor de behandeling. Er wordt gestart met de homeopatische behandeling naast de bestaande medicatie, na enkele maanden kan de reguliere medicatie vaak worden afgebouwd (in overleg met huisarts of specialist). Het is alleen wel van belang om te weten welke medicijnen je gebruikt.

Tarieven

Vervolgconsulten (45 min- 1 uur) € 88,-
Uitgebreide intake nieuwe patiënt (van 1,5 – 2 uur) * €120,-
Telefonisch/ acuut consult € 45,-
Verstrekking middel zonder consult € 23,-

*Een eerste consult kan ook over 2 dagen verdeeld worden. Je komt dan 2 maal naar de praktijk binnen 10 dagen. Kosten zijn dan € 60,- per consult.

Deze bedragen zijn inclusief analyse, de homeopatische middelen en tussentijdse ondersteuning. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari aangepast worden.

Vergoeding van zorgverzekeraar

Het overgrote deel van de zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de homeopatische behandeling. Deze vergoeding is meestal inbegrepen in de aanvullende verzekering en kan van maatschappij tot maatschappij verschillen. Jouw eigen risico wordt niet beïnvloed door een homeopatische behandeling. Daarbij is het van belang dat de homeopaat aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging, zoals de NVKH. Ik ben aangesloten bij de NVKH.

De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw zorgpolis.

Heb je ondersteuning nodig bij jouw klachten?

Wil je op een natuurlijke manier behandeld worden zonder bijwerkingen?

Bel, of stuur een e-mail