Veelgestelde vragen – hoe werkt homeopathie

Veel gestelde vragen – hoe werkt homeopathie?

Homeopathie is een aanzet tot zelfgenezing. Soms is deze zelfgenezende kracht geblokkeerd. Door het juiste homeopatische middel wordt deze blokkade opgeheven, waardoor de natuurlijke zelfherstellende kracht van het lichaam weer vrij kan komen.

In onderstaande video kun je meer vernemen over hoe homeopathie werkt.

Waar zijn homeopatische middelen van gemaakt?

Homeopatische middelen worden gemaakt van mineralen, planten, dieren en ziekteproducten (de nosoden). Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. Uit het basismateriaal wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund en geschud. Homeopatische middelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven.

Wat is klassieke homeopathie?

Homeopathie is de geneeswijze die twee eeuwen geleden door de Duitse arts Hahnemann is ontwikkeld en die berust op het zogenaamde gelijksoortigheidbeginsel (similiaprincipe). Dat wil zeggen dat Hahnemann ontdekte dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen diezelfde ziekteverschijnselen ook kan genezen.

Voorbeeld
Een ui kan verschijnselen oproepen die lijken op een neusverkoudheid met niezen en traanogen. Het homeopatisch middel gemaakt van de ui kan een verkoudheid met dezelfde neusklachten verhelpen.

Tegenwoordig beschikken we over meer dan 3000 homeopatische middelen. Voor de homeopaat is het de kunst om voor de zieke persoon dat ene middel te zoeken dat past als een sleutel op een slot bij zijn klachten. Bij de homeopatische behandeling van ziekte(s) wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken (holistische geneeswijze).

Is homeopathie wetenschappelijk bewezen?

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat homeopathische middelen werkzaam zijn bij vele kwalen en aandoeningen. Ook is er bijzonder veel casuïstiek over de werking van de homeopatische middelen. De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland heeft o.a. een aantal onderzoeken verzameld en laten vertalen. Het aantal onderzoeken zal regelmatig worden uitgebreid.  Verschillende website waar je deze onderzoeken kunt vinden zijn:

Voor wie heeft homeopathie wat te bieden?

Klassieke homeopathie biedt meer mogelijkheden dan je waarschijnlijk in eerste instantie zou verwachten. Veel mensen denken dat homeopathie alleen wordt toegepast bij oppervlakkige aandoeningen/ acute klachten. Homeopathie is ook in staat om ernstige lichamelijke en psychische klachten aan te pakken. Vaak kan hiermee het langdurig slikken van medicatie worden voorkomen. Welke klachten kun je met homeopathie behandelen?

Voor ernstige klachten is het altijd belangrijk om naar de huisarts te gaan. Het is goed om te weten dat, naast de behandeling bij een arts, homeopathie goed ingezet kan worden. En niet pas als je uitbehandeld bent bij een arts.

Hoe snel helpt een homeopatisch middel?

Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopatische middelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopatische middelen meteen maar het volledige genezingsproces duurt beduidend langer.

Over het algemeen geldt: hoe langer de periode waarin de klachten zich hebben opgebouwd, hoe langer het duurt voordat de klachten verholpen zijn. In tegenstelling tot reguliere middelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopatische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig.

Is homeopathie ook iets voor mij?

Klassieke homeopathie is geschikt voor iedereen: baby’s, kinderen, zwangere vrouwen, volwassenen en zelfs dieren. Het is geschikt voor iedereen die vanuit innerlijke balans gezond wil worden. Wil je meer weten?

Werkt homeopathie ook voor dieren?

Ja, homeopathie kan bij dieren uitstekend worden toegepast. Veel klachten kunnen homeopatisch worden behandeld.

Werkt homeopathie eigenlijk wel?

Homeopathie werkt alleen als het goed wordt toegepast. Geen mens is gelijk, daarom wordt de homeopatische behandeling op het individu afgestemd.

Voorbeeld van hoofdpijn
Tien personen met hoofdpijn kunnen bijvoorbeeld allemaal een ander klachtenpatroon hebben. Vaak zie je ook een andere emotionele reactie op de pijn en verschillen de oorzaken van de hoofdpijn. Voor iedere persoon met hoofdpijn kun je dus een ander homeopatisch middel nodig hebben.  Dit betekent dat ik als homeopaat een uniek homeopathisch middel uitzoek dat past bij de unieke hoofdpijn.

Hoe lang moet ik het homeopatisch middel gebruiken?

Eén van de basiswetten in de homeopathie is de ‘minimale dosering’. Dit betekent dat je bij chronische klachten in de meeste gevallen slechts twee korrels van me krijgt voorgeschreven. Daarna wacht ik een periode van een aantal weken af om te zien hoe je hierop reageert. Pas in het tweede consult maken we een uitgebreide evaluatie, omdat de werking van het middel vaak een paar weken nodig heeft om tot volledige ontplooiing te komen. Bij acute klachten moet je het middel vaker innemen.

Hoe lang duurt een eerste homeopatisch consult?

Tijdens een consult kijkt een homeopaat niet alleen naar de klacht waarvoor je komt, maar naar jou als mens in zijn geheel (lichaam en geest). Daarom duurt een eerste consult langer dan een consult bij een huisarts of specialist (1 à 1 ½ uur). Deze tijd is nodig om een compleet beeld te krijgen van je gezondheidstoestand en persoon. Een eventueel vervolgconsult zal korter duren (45-60 minuten).

Word homeopathie vergoed?

Het overgrote deel van de zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de homeopatische behandeling. Deze vergoeding is meestal inbegrepen in de aanvullende verzekering en kan van maatschappij tot maatschappij verschillen. Het eigen risico van jouw ziektekostenverzekering wordt niet beïnvloed door een homeopatische behandeling. Daarbij is het van belang dat de homeopaat aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging en een MBK (Medische basiskennis) diploma heeft. Als homeopaat ben ik aangesloten bij de NVKH en in het bezit van een MBK diploma. Wil je meer over me weten?

Hebben homeopathische middelen bijwerkingen?

Klachten kunnen door het middel tijdelijk verslechteren. Dit is echter een goed teken: het middel slaat aan. De verslechtering (van vaak oude klachten) duurt overigens meestal maar kort en komt bij acute klachten bijna nooit voor. Juist door de minimale dosering proberen we verslechteringen zoveel mogelijk te beperken. De werking van homeopatische middelen is over het algemeen snel, mild en duurzaam. Een algemene vuistregel is dat voor genezing van een klacht een maand nodig is voor elk jaar dat een klacht bestaat.

Wat zijn de mogelijke reacties op een homeopatisch middel?

Hoe je reageert is afhankelijk van jouw vitaliteit en is op voorhand niet te voorspellen. Maar de volgende kortstondige reacties zijn mogelijk:

  • slaapproblemenUitscheidingsreacties zoals: verkoudheid, zweetaanvallen, eczeem, diarree, puistjes, veel plassen; en emotionele reacties zoals huilbuien en woede-uitbarstingen.
  • Terugkeer van oude klachten: omdat we het ‘spoor terug volgen’ komen we ook langs eerdere ‘klachtenstations’. Dat lijkt vervelend, maar is positief.
  • Een ander effect kan zijn dat de klacht waarvoor je komt verergert. Dit kunnen we tegenwoordig goed ondervangen door met mildere potenties te werken die heel effectief werken.

Hoe neem je homeopatische middelen in?

Er zijn een aantal manieren waarop je het middel kunt innemen. Dit kan variëren van een korrel onder de tong, oplossen in water, tot een reukdosis.

Mag ik met homeopatische middelen alles eten en drinken?  

Homeopatische middelen kúnnen worden verstoord door koffie, menthol en pepermunt. Zeker in het begin van de behandeling kan het daardoor raadzaam zijn deze producten niet te gebruiken.

Waarom mag je vóór en na het innemen van het homeopathisch middel niets eten of drinken?

Homeopatische middelen worden via het mondslijmvlies opgenomen. De opname gebeurt optimaal als het mondslijmvlies schoon is. Aangeraden wordt minimaal een kwartier voor en na het innemen niets te eten of te drinken en geen tanden te poetsen. De korrels leg je onder je tong en laat ze daar langzaam smelten.

Klopt het dat je geen koffie, pepermunt en menthol mag gebruiken tijdens de homeopathische behandeling?

Over het wel of niet nemen van koffie, pepermunt en menthol wordt in de homeopathie verschillend gedacht. Ze kúnnen verstorend werken, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Afhankelijk van hoe je de dosis van de homeopaat krijgt aangereikt is het in sommige gevallen goed om gedurende een korte tijd zo min mogelijk koffie, pepermunt en menthol te gebruiken om het homeopatische middel optimaal zijn werk te laten doen.

Kan ik een homeopatisch middel veilig naast reguliere middelen gebruiken?

In het algemeen kunnen homeopatische middelen heel goed naast andere, reguliere middelen gebruikt worden. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van reguliere medicijnen te verminderen. Op het moment dat de homeopatische middelen aanslaan, kan het zijn dat het gebruik van reguliere medicijnen verminderd of zelfs gestopt kan worden.

Het afbouwen van medicatie wordt in overleg met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven gedaan. Het is van groot belang dat je met je arts of klassiek homeopaat spreekt over je zorgprogramma en medicijngebruik, waardoor de behandelaar volledig op de hoogte is.

Kan ik helemaal stoppen met gewone medicijnen?

Als jouw klachten genezen, kunt je in overleg met jouw arts stoppen met jouw gewone medicijnen. Als het niet mogelijk is om te stoppen, kan homeopathie hier een goede aanvulling op zijn. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je minder last hebt van bepaalde bijwerkingen van jouw gewone medicatie. Of door ervoor te zorgen dat klachten die je nog steeds hebt ondanks jouw gewone medicatie verminderen.

Is een verwijzing voor een huisarts nodig?

Voor een afspraak is een verwijzing van de huisarts of specialist niet nodig. Wanneer je medicijnen gebruikt is dat over het algemeen geen belemmering voor de behandeling. Het is alleen wel van belang om te weten welke medicijnen je gebruikt.

Hoe lang moet ik het homeopatisch middel gebruiken?

Eén van de basiswetten in de homeopathie is de ‘minimale dosering’. Dit betekent dat je bij chronische klachten in de meeste gevallen slechts twee korrels van me krijgt voorgeschreven. Daarna wacht ik een periode van een aantal weken af om te zien hoe je hierop reageert. Pas in het tweede consult maken we een uitgebreide evaluatie, omdat de werking van het middel vaak een paar weken nodig heeft om tot volledige ontplooiing te komen. Bij acute klachten moet je het middel vaker innemen.

Wat is het verschil tussen ‘gewone’ medicijnen en homeopatische middelen?

‘Gewone’ medicijnen werken in de meeste gevallen als een symptoombestrijder. Homeopatische middelen geven het totale lichaam, inclusief je geest, een aanzet tot zelfgenezing. Je geneest je klachten dus van binnenuit.

Homeopatische middelen mobiliseren en versterken de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn!

Heb je nog andere vragen?

Bel, of stuur een e-mail